Soppköket

Korskyrkan i Gävle har ett socialt engagemang med huvudsyfte att nå ut till de i Gävle  som av olika anledningar hamnat i ett socialt utanförskap. Arbetet skapar kontakter och bygger relationer samt erbjuder stöd och hjälp på olika sätt. En viktig aktivitet i verksamheten är soppluncherna, som blivit ett mycket uppskattat inslag bland de utsatta i staden. Två gånger i veckan serveras ett mål varm mat, vilket för många är dagens enda. Det delas även ut matkassar, kläder, skor och andra förnödenheter i samband med detta.

Korskyrkan samarbetar med Röda Korset, Erik Edin Stiftelsen Furulundshemmet i Järbo, Gävle kommun och asylkommittèn en ideell förening i Gävle med kunnande mot asylsökande. Samarbetet verkar för att motivera människor som befinner sig i olika former av missbruk, till att få ett förändrat och upprättat liv samt att hjälpa asylsökande på olika sätt.

Soppköket är öppet

tis 11-13:00

tors 11-13:00