Om oss

Vi som jobbar i korskyrkan

Korskyrkan är en varm, kristen församling med hjärta för människor och fokus på uppdraget som Jesus gav till sina lärjungar. Vi har en vision som driver oss i allt vi gör som vi presenterar på denna sida.
För att skapa sig en bild av Korskyrkan så bör man ta reda på vilka vi är, vad vi tror och vad vi vill göra. Men det absolut bästa sättet att skapa sig en bild av oss är att komma och hälsa på. För att kunna komma och besöka oss så är det naturligtvis bra om man vet var vi finns.

Vi tror på Bibeln

ser2Vi tror att allt skapades av en högre makt, som vi kallar Gud. Vi tror därför att Gud är den som kan svara på alla våra frågor. Vi tror att han valt att svara på allt som är värt att veta i en mängd skrifter som är sammanställda i Bibeln. Hela bibeln har en röd tråd. Den pekar på Jesus. Det är anledningen till att kristna brukar säga att “Jesus är svaret”. Jesus är svaret på den viktigaste frågan av alla: hur ska jag kunna få kontakt med skaparen?

Bibeln talar om att Gud har uppenbarat sig i skapelsen, dvs naturen vi alla kan se omkring oss. Gud har skapat allt så fantastiskt underbart. Man ser Hans storhet i allt från små mirakler i naturen till den ofattbara myriad av stjärnor och andra himlakroppar i galaxer som når längre bort än vad en människa kan förstå i sitt intellekt.
Vi kommer aldrig riktigt kunna förstå eller förklara Gud, men vi kan ändå lära känna honom. Om du vill ta ett steg närmare Gud, tveka inte att beöka oss i Korskykan. Vi vill göra allt som står i vår makt för att hjälpa dig!

Församlingen Korskyrkan Vision

 

Vision är att se framåt och att vara ledd av den i nuet.

hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

Matt.28:18-20.

 

 

De uppdrag som vi som församling bär på och som är själva passionen i vårt arbete, är att utföra den missionsbefallning som Jesus gav oss före han for upp till himlen. Målet i denna befallning är att människor skall bli Jesu lärjungar.

 

De förlorade skall vi söka upp.

Precis som Jesus själv kom för de som han kall de ”förlorade” se. Luk.19:10, som gäller alla människor, utan tron och bekännelsen på Herren Jesus som Guds Son och världens frälsare. Så arbetar vi målmedvetet på samma sätt med Jesu exempel för att människor skall komma till tro och bli frälsta eller räddade.

 

De som har gått vilse skall vi föra tillbaka.

En vilsen människa, är en människa som av olika anledningar har kommit fel i livet i Gudsgemenskapen och behöver hjälp att komma tillbaka till den. Här ber vi om Andens vägledning att vara en hjälpande hand för att leda människor tillbaka till sin Gudsrelation. Luk.15:3.

 

De sårade skall vi förbinda.

Helande för hela människan finns i och genom Guds Ord. Som församling vill vi vara en förmedlare av detta genom Jesu befallning att be för och bota sjuka likt Jesus själv. Matt.9:35, Apg.10:38.

 

De svaga skall vi stärka.

Syftet med allt vårt arbete är att människor skall bli helt upprättade i alla avseenden och själva bli fungerande lärjungar till Jesus och vandra i tro med honom. Lärjungar som utrustats i den Helige Ande och som själva blir bärare av den utrustning som Anden ger och som därigenom för vidare evangeliet med kraft. Joh.14:12, Apg.1:8.

 

 

 

 

foo