Kontakt

Baptistförsamlingen Korskyrkan
Besöksadress: Valbogatan 37
Postadress: Norra Köpmangatan 35, 803 21 Gävle

Kontakt personer
Kevin David (Föreståndare)

Göran Oscarsson (Pastor)
Samuel Liljeblom (Pastor)

Info mejl:
Korskyrkangavle@gmail.com

Barn/söndagsskola
Kerstin Lindqvist (barnpastor)

Diakoni
Göran Oscarsson (pastor)
 

 

 

 

 

foo