Sommar Gudstjänst i Boulognern

Såhär när vi går mot sommartid väljer vi att under sommartid  flytta ut ett par av våra gudstjänster till Boulongerskogen som ligger nära kyrkan.

Hittar du inte så kommer det finnas lappar och personer vid kyrkan som hjälper dig rätt. Vi är medvetna om att det är med kort varsel vi går ut med morgondagens, men I morgon 8e Maj samlas vi vid Boulongern (invid lekparken som tidigare år) för att fira Gudstjänst tillsammans. Efter predikan spelar vi spel och grillar tillsammans. Kyrkan bjuder på hamburgare och dricka. Ta med en kompis och kom! För att alla ska hinna komma på plats börjar vi gudstjänsten 11:30.

 

Varmt välkommen!