Tema Kärlek

Vi fick idag Söndag 29e Maj höra Owe Hellström predika för oss utifrån temat Kärlek.

Hur fullkomlig kärlek driver ut fruktan, och om hurdan kärleken är, 1 Korintierbrevet beskriver detta.

1 Filipperbrevet  1:9 säger

Skärmavbild 2016-05-29 kl. 18.27.01” Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme,

så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag.”

Vi är innerligt tacksamma för denna Söndag, och för glädjen att samlas varje Söndag.

Robin berättade under pålysningarna att man vid förra söndagens insamling till stolar fick in ca. 20.000:-

Vidare berättade Robin att vi nu lagt in en beställning

på en provstol, som om den går igenom styrelsens tycke beställs hem i fullstor upplaga.