Erikshjälpen

10308755_338916156259571_3525170514572748931_nErikshjälpen Second Hand i Gävle är en välsorterad butik med stora ytor. Här kan du fynda nyutplockade saker vid varje öppettillfälle. Vår trevliga personal hjälper dig gärna och i kaféet serveras kaffe och bullar.

Butiken drivs i samarbete med Korskyrkan i Gävle och Erikshjälpen Second Hand Butiker i Huskvarna. Hela överskottet går till sociala och humanitära insatser utomlands och i Sverige. Via korskyrkan i Gävle är vi med och bedriver ett vattenprojekt i Kamerun i västa Afrika. Här råder stor brist på rent vatten för de allra fattigaste, något som leder till att många barn dör i olika sjukdomar. Korskyrkan har hittills genomfört vattenprojekt i fem byar och därmed försett ca femtusen personer med rent vatten. I Ndo-regionen har två byar fått hjälp det senaste året. Rent vatten leds från naturliga källsprång i bergen, vilket är både driftsäkert och miljövänligt då inga pumpar krävs. Detta är mer kostnadseffektivt jämfört med exempelvis brunnsborrning. På så sätt kan fler få hjälp. Korskyrkan förbereder nu nya projekt för flera byar i området. Behovet är stort och efterfrågan ökar i takt med att ryktet sprids. Arbetet har uppmärksammats av det lokala kungadömet som aktivt deltar och uppmuntrar det.

Korskyrkan i Gävle är även med och arbetar med ett projekt som heter Förändring. Huvudsyftet är att nå ut till de i Gävle som av olika anledningar hamnat i ett socialt utanförskap. Arbetet skapar kontakter och bygger relationer samt erbjuder stöd och hjälp på olika sätt. En viktig aktivitet i verksamheten är soppluncherna, som blivit ett mycket uppskattat inslag bland de utsatta i staden. Två gånger i veckan serveras ett mål varm mat, vilket för många är dagens enda. Det delas även ut matkassar, kläder, skor och andra förnödenheter i samband med detta. För att läsa mer om vårt soppkök klicka här

Korskyrkan samarbetar med Röda Korset, LP-Gästrikland, Gävle kommun och Furulundshemmet i Järbo, för att erbjuda akutboende för både män och kvinnor. Samarbetet verkar för att motivera människor som befinner sig i olika former av missbruk, till att få ett förändrat och upprättat liv.

Besök gärna Erikshjälpen Gävles hemsida här.