10/7 Söndagsgudstjänst 11.00

Varmt välkommen på gudstjänst när vår pastor Ove Hellström skall predika för oss.

Ses i Korskyrkan!