14/8 Söndagsgudstjänst

Varmt Välkommen på söndagsgudstjänst 11.00 i Korskyrkan Gävle, Kevin David skall predika för oss.

Ses där!