21/2 Söndagsgudstjänst

Varmt välkommen på Söndagsgudstjänst hos oss i Korskyrkan. Vår ungdomspastor Kevin David predikar för oss. Kyrkfika efteråt. Varmt välkommen!