3/4 Nattvardsgudstjänst

Varmt välkommen denna första Söndag i April. Vi firas nattvard tillsammans och Göran predikar för oss.

Söndagsskolan går som vanligt och vi fortsätter gemenskapen efter gudstjänsten med kyrkfika. Varmt välkommen med en förväntan på Gud!