4-5/6 Gudstjänst på persiska

Vi välkomna Annahita Parsan till oss denna helg. Annahita kommer att predika för oss både på lördag kväll och på Söndag förmiddag. På lördag tolkas mötet till Svenska, och på söndag till farsi.

Varmt välkommen till korskyrkan denna helg!