Lördag den 12/10, Tid 18.00, Söndagsmöte den 13/10, Tid 11.00

Denna lördag så har vi besök av Angel Mirian och Göran Duveskog som kommer att ha ett missionsmöte.

Lovsång kommer Hendrik Hertza att ha.

Vi har söndagsmöte i vanlig ordning som börjar 11.00. Kevin kommer att predika.