Nattvardsgudstjänst 6/11

Varmt välkommen till gudstjänst i korskyrkan. Vår ungdomspastor Kevin David predikar för oss, och vi firar nattvard tillsammans.

Varmt välkomna! 11:00!