Nattvardsgudstjänst den 7/1, Tid 11.00

Varmt välkommen denna söndag då Kevin David kommer att förkunna guds ord.

Vi kommer även att fira nattvard tillsammans denna förmiddag.

Ses 11.00!