Söndagsgudstjänst 13/11

Varmt välkommen till gudstjänst i korskyrkan. Vår ungdomspastor Kevin David predikar för oss!

Ses 11.00!