Söndagsgudstjänst 19/2

Varmt välkommen på denna gudstjänst då Lena Mårtensson som är en av våra missionärer och ledare

skall predika för oss. Mötet börjar 11.00.

Ses!