Söndagsmöte den 11/4, Tid 11.00

På grund av nya restriktioner så kommer vi inte längre kunna träffats som vi tidigare gjort.
Dessa Kommande veckor så kommer söndagsmötet att sändas genom korskyrkans facebooksida ända tills att restriktionerna upphör.
11.00 är tiden.