Söndagsmötet den 29/3 kommer att streamas

På grund av nya direktiv ang coronaviruset så kommer söndagens predikan att streamas.

Dagens gudstjänst kan du se på internet.
Mötet kommer att komma ut på Korskyrkan Gävles facebook sida samt på youtube.

Vill du se gudstjänsten på youtube så kan du söka på Göran Oscarsson – Frid (på youtube)
Mötet kommer att finnas tillgängligt vid 11.00.