Söndagsmöte den 3/4, Tid 11.00

Varmt välkommen på gudstjänst denna söndag.