Söndagsmöte den 4/6, Tid 11.00

Varmt välkommen till gudstjänst!