Söndagsmöte den 5/4 kommer att streamas

På grund av rådande omständigheter så kommer söndagens möte att sändas på internet.

Mötet kommer att komma ut på korskyrkan Gävles Facebooksida samt på Youtube runt 11.00 tiden.

Vill du se gudstjänsten på Youtube så kan du söka på korskyrkan Gävle, alternativt gå in på denna länk:
https://www.youtube.com/channel/UCbqPF7EqyIV3OobH_k-Bcqw