Söndagsmöte den 8 September, Tid 11.00

Varmt välkommen denna söndag då Samuel Liljeblom skall förkunna Guds ord.
Mötet börjar 11.00!

ses!