Arbetare till skörden

År 2016 har fått en fantastisk start, 21 döpta från årsskiftet fram till 31a Mars. Känslan säger oss dock att detta bara är början. Vi får se så fantastiska saker ske, Ungdomsarbetet fortgår och vi står undrande en del fredagar och frågar oss själva vartifrån alla ungdomar kommer. Ännu mer glädjande är det att se bönesvar, i form av arbetare, vi har under en tid nu fått se gåvor blomma ut, i ungdomsarbetet ser vi hur ungdomar får tag på Gud och vill tjäna honom, vi får vara med och resa upp stabila ledare in i det arbetet.

 

Vi ser också hur lovsången fått en skjuts, vi är så glada att Sara Mårtensson klivit in i lovsångsteamet, vilket gör att vi nu är 3 lovsångsledare, en väldigt positiv utveckling!

Vi ber nu om fler gåvor in i lovsångsarbetet, musiker och sångare. På media har vi fått en till broder som hjälper oss med Ljudbordet, även här ber vi om ännu fler gåvor som kan vara med och tjäna vid både ljud/ljus bordet men också vid mediadatorn.

Det är vår ambition att till sommaren ha möjlighet att måla om kyrkan och styrelsen ser över att få ihop en arbetsgrupp, även här kommer vi att vara i stort behov av frivilliga arbetare för att möjliggöra detta.

 

Det är med glädje,förväntan och en tilltro på Gud som vi välkomnar våren!