Årsmöte 29/1 14:00

Vi välkomnar till Korskyrkans årsmöte. Efter gudstjänsten den 29e Januari så inbjuder vi våra medlemmar till årsmöte

kl 14:00 i kyrkans lokaler. Varmt välkomna!