23/10 Gudstjänst

Varmt välkommen till gudstjänst i Korskyrkan. Våran föreståndare och pastor Göran Oscarsson predikar för oss,

Kerstin Lindqvist håller i söndagsskolan och Sara Mårtensson med team leder i lovsång.

Varmt välkomna!