28/8 Söndagsgudstjänst

Varmt välkommen till gudstjänst i korskyrkans lokal då Thomas skall predika för oss!

Mötet börjar 11.00 i vanlig ordning!

Ses där!