Nattvardsgudstjänst 3/6, Tid 11.00, Församlingsmöte 14.00

Varmt välkommen denna söndag då vår pastor Göran skall förkunna guds ord för oss.

Mötet börjar 11.00.

14.00 har vi församlingsmöte.