7/2 Nattvardsgudstjänst

Vi firar nattvardsgudstjänst och Ove Hellström predikar för oss!

Söndax söndagsskola

och kyrkfika efteråt, varmt välkommen med en förväntan på att Gud vill möta med just dig!