Söndagsgudstjänst 9/4

Varmt välkommen till Korskyrkan denna söndagsförmiddag då vår ungdomspastor Kevin David

skall predika.

Vi ses 11.00 då mötet börjar!