17/4 Söndagsgudstjänst

Varmt välkomna till Korskyrkan Söndag den 17:de April.

Våran ungdomspastor Kevin David predikar för oss. Söndagsskola och kyrkfika, varmt välkomna!