Söndagsmöte den 10/4, Tid 11.00, Årsmöte efter gudstjänsten

Varmt välkommen på gudstjänst idag.
Efter Gudstjänsten så kommer vi att ha ett årsmöte för de som är medlemmar i församlingen.