Söndagsmöte den 11/6, Tid 11.00

Varmt välkommen till gudstjänst denna söndag!