Söndagsmöte den 19/12, Tid 11.00

Varmt välkommen till gudstjänst idag!
Kevin David skall predika.