Söndagsmöte den 2/10, Tid 11.00

Varmt välkommen på gudstjänst denna söndag!