Söndagsmöte den 2/4, Tid 11.00

Varmt välkommen på gudstjänst på söndag.