Söndagsmöte den 20/2, Tid 11.00

Varmt välkommen till gudstjänst idag då Göran Oscarsson skall predika.