Söndagsmöte den 30/10, tid 11.00

Varmt välkommen på gudstjänst!