Söndagsmöte den 31 Juli

Varmt välkomme till Gudstjänst denna söndag!