Förbönsämne

Har du ett böneämne
som du vill att vi ska
be för så kan du skicka in det på:
Korskyrkangavle@gmail.com