Undervisning

gammal_bokKristna brukar kalla Bibeln för Guds Ord. Vi tror att det är precis så. Inte så att varje ord i Bibeln är ett citat från Gud, men att varje författare av Bibelns 66 böcker på ett eller annat sätt har inspirerats av Gud själv. På så sätt utgör Bibeln som helhet Gus ord – den visar på Guds vilja och Guds karaktär och hur vi människor passar in i Hans skapelse.

På “Söndag hela veckan” lägger vi upp alla våra predikningar, för att lyssna tryck här, sök på “Korskyrkan Gävle” för att höra de predikningar som hålls hos oss.

 

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
(Hebr 4:12)

Höra undervisning

 

foo