Välkommen till Korskyrkan i Gävle

”Och det kom människor till Jesus från alla håll” Mark.1:45

Detta är en beskrivning på vad som är själva drivet i vår tro, det vill säga att Jesus Kristus Guds Son, är själva blickpunkten, attraktionen och tilldragelsen för varje enskild människas liv.

Församlingen är platsen där människor som har upplevt ”honom” möts för att vittna och intyga detta med sina liv på olika sätt.

Församlingen Korskyrkan vill leva i denna relation till Jesus och vara en vägvisare för människor in i hans gemenskap, som är vägen, sanningen och livet.

Pastor/ Föreståndare

Kevin David

foo